Zarządzanie szansami sprzedaży

domykaj sprzedaż częściej i szybciej

System CRM znacząco wspomaga zarządzanie relacjami z klientami i sprzedażą. Zwłaszcza taki, który został wyposażony w widok szans sprzedaży. Empireo jest właśnie takim systemem i stanowi nieocenione wsparcie dla Twojego działu sprzedaży! Zarządzanie szansami sprzedaży w systemie nie jest skomplikowane, a przynosi wiele korzyści.

 

Elastyczne zarządzanie szansami sprzedaży

Funkcja ta jest bardzo elastyczna i daje możliwość samodzielnego tworzenia nowych kampanii (ich ilość jest nieograniczona) oraz definiowania ich poszczególnych etapów. Bez względu na to, jak bardzo wyjątkowy jest proces sprzedaży w Twojej firmie, będziesz w stanie odzwierciedlić go w systemie. Empireo pozwala nie tylko gromadzić w jednym miejscu wszystkie istotne informacje, ale ułatwia także ich odczyt i wykorzystanie – dzięki temu Twoi handlowcy mogą działać skuteczniej i kończyć sukcesem więcej procesów sprzedażowych.

Przejrzystość i łatwa obsługa

Widok szans sprzedaży w naszym systemie CRM jest bardzo przejrzysty. Dzięki temu zostaje zachowany porządek i łatwiej podejmuje się działania. Nawet złożony proces sprzedażowy staje się czytelny. Szybko odnajdziesz informacje, których potrzebujesz. Karta szansy sprzedaży zawiera bowiem wszystkie najistotniejsze informacje. Znajdziesz tam między innymi całą historię działań, zaplanowane zadania, wszystkie wiadomości mailowewewnątrzsystemowe i dokumenty ofertowe. Funkcja jest też łatwa w obsłudze – wystarczy przeciągnąć szansę, aby zmienić jej etap, oznaczyć jej jako wygraną lub utraconą. Tworzenie nowej szansy sprzedaży zajmuje dosłownie chwilę, a system automatycznie dodaje nowego kontrahenta do bazy. Po oznaczeniu szansy jako przegranej możemy zbierać informacje o przyczynach. Pozwolą Ci one udoskonalić proces sprzedaży. Każda szansa sprzedaży może mieć wyznaczone cele, które pracownik powinien zrealizować na danym etapie sprzedaży. To Ty je ustalasz!

 

Wsparcie handlowców

Handlowcy zyskują narzędzie wspierające ich aktywność w natłoku codziennych obowiązków. System przypomina handlowcom o konieczności realizacji zadań związanych z szansą sprzedaży. Informacje o przypisanych do szans zadaniach przypominają o konieczności ich realizacji i pomagają ustalać priorytety działania. System umożliwia też dyrektorowi handlowemu szybką orientację odnośnie otwartych szans i aktywności danego handlowca.

Mobilny

Elastyczny

Kompleksowy

Najważniejsze korzyści:

  • częstsze i szybsze domykanie sprzedaży,
  • łatwa orientacja w priorytetach szans sprzedaży,
  • łatwa orientacja w priorytetach zadań,
  • raporty pokazujące mocne i słabe strony procesu sprzedaży,
  • szybki dostęp do wszystkich danych na temat konkretnej szansy sprzedaży,
  • przejrzysty widok,
  • łatwe tworzenie nowych szans sprzedaży,
  • stały dostęp do pełnej historii zmian.

Sprawdź, jak wiele możemy Ci zaoferować